10_fasulja-e-kuqe_fshati-berdhet_fushearrez_nikoll-dedaj_23-02-2016