Publikime-Autorët

MIRËSEVINI

Në faqen publikime të autorëve

Këtu do të gjeni informacione mbi publikime të ndryshme në proceedings, artikuj shkencor, postera dhe prezantime të kërkuesëve punimet e të cilëve kanë të bëjnë me Resurset Gjenetike të Bimëve.


%d bloggers like this: